LIAA

Sia Velosock ir noslēdzis 13.02.2017 līgumu Nr. SKV-L-2017/78 ar Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskā konkurētspējas veicināšana" ietvaros ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds